Amsterdam, augustus 2015

Stichting TOF werd in 2010 opgericht als fonds ter ondersteuning van (ver)nieuw(end) Nederlands theater. Het initiatief tot het oprichten van deze stichting werd geboren uit een door toneelmakers en -liefhebbers gesignaleerde zorg en gevoelde noodzaak voor het behouden van (ver)nieuw(end) Nederlands theater geproduceerd door culturele zelfstandige ondernemers. TOF beoogde bedenkers, producenten en makers een moreel en vooral financieel steuntje in de rug te geven in de vorm van een financiële garantie.

De doelstelling van TOF was om daartoe financiële middelen te genereren vanuit het bedrijfsleven, particulieren (vrienden van TOF) en landelijke fondsen. Nadat TOF eind 2012 de ANBI status had verworven heeft het bestuur getracht draagvlak te creëren voor het fonds op alle niveaus binnen cultureel Nederland. Gelijktijdig met TOF zijn diverse andere mooie soortgelijke initiatieven in het culturele landschap ontstaan, waardoor er onvoldoende betrokkenheid en belangstelling bleek van andere producenten, makers en culturele instellingen. Dit heeft ook de fondsenwerving bemoeilijkt.

Zonder een volledig draagvlak bij niet alleen de landelijke culturele instellingen, maar bovenal bij de producenten en makers, en daarmee de potentiële aanvragers en begunstigden van TOF, heeft deze stichting op dit moment en met haar huidige brede doelstelling onvoldoende bestaansrecht.

Het bestuur heeft om deze redenen besloten de huidige activiteiten van stichting TOF te staken. In de komende periode zal een nieuw bestuur onderzoeken of de ontwikkeling van Nieuw Nederlands Theater op een andere manier gesteund kan worden.

contact: info@stichtingtof.nl